Walk my wayAtt få leva jämställt är viktigare för mig än vem det är jag ska leva så med.
Oxhen skriver om just den kampen och sätter huvudet på spiken och jag går lite sönder inuti.
Det är okej. 

Kan två personer med så olika värderingar ändå uppnå en form av jämställdhet som inte resulterar i att den ena parten gråter i samma rum där den andre kallar sig lycklig?
När lyckan inte hämtas ur samma brunn men töms i samma avlopp?

Någon sa: en relation är som en tratt - det du häller i kommer ut. 
Om någon slutar hälla i, vad finns det då för värde i det som lyckas komma ut?Analys, Relationer, Terapi | | Kommentera |
Upp